จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. ผู้เรียนบอกความหมายของ ความหมายของงานประดิษฐ์
ความหมายของวัสดุและเศษวัสดุ ประเภทของเศษวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ กระบวนการของงานประดิษฐ์ หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ หลักการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ ประโยชน์ของการประดิษฐ์เศษวัสดุ

ด้านทักษะกระบวนการ
2. ผู้เรียนมีทักษะในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เศษวัสดุได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s