ตุ๊กตาในฝัน

ความหมายของตุ๊กตา
ตุ๊กตา หมายถึง ของเล่นของเด็กซึ่งทําเป็นรูปคนหรือ สัตว์เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542:174)
ตุ๊กตาเป็นสิ่งประดิษฐ์รูปคน สัตว์ สิ่งของ ที่ประดิษฐ์ขึ้นให้เหมือนของจริง หรือคล้ายของจริง ด้วยวัสดุต่างๆ และส่วนมากจะถูกย่อส่วนให้มีขนาดเล็กกว่าของจริง เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ ตุ๊กตาเป็นของเล่นที่เด็กนิยมกันมาทุกยุคทุกสมัย เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ล้วนชอบตุ๊กตาทั้งสิ้น (สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน)
ประวัติของตุ๊กตา
ตุ๊กตายุคเริ่มแรกแต่เริ่มเดิมที ตุ๊กตา ได้ถูกสร้างจาก อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ หรือเศษวัสดุอื่นๆที่หาได้ง่ายๆจากรอบๆตัว เพื่อที่จะใช้นำมาเป็นของเล่นให้เด็กๆ ซึ่งขนาดและองค์ประกอบต่างๆก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่วัสดุที่ทำ ณ ตอนนั้น
นอกจากตุ๊กตาถูกทำมาเป็นของเล่นแล้ว บางพื้นที่ยังทำตุ๊กตาเพื่อมาเป็นพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่ออีกด้วย เพราะบางที่มีความเชื่อว่า เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ไม่ปกติ (สุขภาพไม่ดี,การแก้เคล็ดจากความเชื่อต่างๆ) ก็จะนำตุ๊กตามาเป็นตัวแทน หรือมาใช้ในพิธีกรรมเพื่อให้หายจากสิ่งที่ไม่ดีนั้น
หลังสงครามกลางเมืองที่ อเมริกา (ปี ค.ศ. 1860) ได้เริ่มมีการจัดตั้งโรงงานผลิตตุ๊กตาแล้วค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนประมาณ ศตวรรษ ที่ 19 ประเทศเยอรมัน ได้พลิกนวัตกรรม แนวคิดการผลิตตุ๊กตา โดยได้เริ่มแนวคิดผลิตตุ๊กตาแบบโมเดิ้ล ในตอนแรกก็ผลิตจากหนัง ผ้า กระดาษต่างๆ จนถึง ศตวรรษที่ 20 ก็เปลี่ยนมาเป็น พลาสติก เซลล์ลูรอย ไวนิล จนพัฒนากลายเป็น เรซินสังเคราะห์ ที่มีความคงทนเป็นอย่างสูง
เมื่อความต้องการของลูกค้ามีมาขึ้น ทำให้เกิดแฟชั่นของตุ๊กตาขึ้นมา ตอนแรกเป็นตุ๊กตากระดาษ ที่สามารถปรับเปลี่ยนชุดต่างๆได้ และต่อมาก็เกิดแฟชั่นตุ๊กตาบาบี้ ที่สามารถเปลี่ยนชุด ตัว หัว แขน-ขา ต่างๆได้ (ที่มา ประวัติตุ๊กตา http://www.tooktaall.com/article/56-historyofdolls.html)

ประวัติตุ๊กตาในประเทศไทย
แต่เดิมมาไม่ได้ตั้งใจประดิษฐ์ตุ๊กตาให้เป็นของเล่นของเด็ก
แต่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้ในพิธีฝังศพ หรือบรรจุในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ต่อมาเมื่อมีคนไปพบเข้า จึงนำกลับบ้านไปฝากเด็กๆ ผู้ใหญ่คงจะเห็นเด็กๆ ชอบนำตุ๊กตามาเล่น จึงคิดประดิษฐ์ตุ๊กตา สำหรับเด็กเล่นขึ้น แต่เดิมมาคงทำกันแบบง่ายๆ ใช้วัสดุ ที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ดิน ผ้า ไม้ ทางมะพร้าว เปลือกข้าวโพด เปลือกหอย หญ้าปล้อง เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีวิวัฒนาการประดิษฐ์ตุ๊กตา ให้สวยงาม ประณีตขึ้น เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ
ตุ๊กตาไทยมีหลายประเภท จำแนกตามจุดมุ่งหมายของการใช้ดังนี้

1. ตุ๊กตาที่ใช้ในพิธีกรรม
ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ตุ๊กตาศาลพระภูมิ เป็นตุ๊กตาคนรับใช้ชายหญิง และช้างม้า ตุ๊กตาชะนีสีเหลืองใช้ในพิธีทอดผ้าป่า เป็นต้น
2. ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น
ตุ๊กตาประเภทนี้ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อให้เด็กเล่นมักทำอย่างง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ใกล้ๆ ตัว (สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
ตุ๊กตาสำหรับเด็กเล่น
ตุ๊กตาประเภทนี้ มักทำอย่างง่ายๆ เมื่อเด็กเล่นสกปรกแล้ว ยังแก้ออกมาซักรีดได้ด้วย สามารถจะทำให้เด็กเล่นได้ภายใน ๒-๓ นาที คือ ตุ๊กตาที่ใช้ผ้าแถบของผู้หญิง หรือผ้าขาวม้าของพ่อมาม้วนปลายสองข้างเข้าหากัน จนมาชนกันที่กลางผืนผ้า แล้วหักปลายด้านบน เอาทางม้วนออกแล้วใช้เชือกผูกเด็กเล็กๆชอบมากเพราะอุ้มสะดวก
ปัจจุบันตุ๊กตาผ้ามีวิวัฒนาการไปไกลมาก มีการใช้ผ้ามาตัดเย็บเป็นส่วนต่างๆ ของร่างกาย ยัดนุ่นเป็นตัวคนอย่างเรียบร้อย เขียนหน้า สวมเสื้อผ้า และมีเครื่องประดับ สำหรับอุ้มเล่นได้ นอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาตัวสัตว์ยัดนุ่นเป็นแมว เต่า ช้าง สุนัข ฯลฯ ผ้าที่ใช้เย็บตุ๊กตามักเป็นผ้าดอก สีฉูดฉาด ตุ๊กตามีหลายขนาด จะอุ้มเล่นก็ได้ ขึ้นไปขี่เล่นก็ได้ ไม่แตกหักเสียหายง่าย จึงไม่เป็นอันตรายกับเด็ก บางทีประดิษฐ์เป็นตัวหนอนยาวๆ สำหรับให้เด็กกอดนอน (สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
ตุ๊กตาในฝัน
ตุ๊กตาในฝันเป็นการประดิษฐ์ตุ๊กตาด้วยตนเอง โดยใช้เศษวัสดุจำพวกผ้าที่หาง่ายมีในท้องถิ่น มาประดิษฐ์ตุ๊กตาในฝันตามจินตนาการของตนเอง จนเกิดเป็นตุ๊กตาที่มีความแปลกใหม่สวยงาม ประหยัดค่าใช้จ่าย

กระบวนการทำงานประดิษฐ์ตุ๊กตา
1.การวางแผนการประดิษฐ์
วางแผนงานประดิษฐ์ตุ๊กตา โดยศึกษารูปแบบของผลงานตุ๊กตาที่มีอยู่เดิม ค้นคว้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำงานประดิษฐ์
2.ออกแบบผลงาน
ออกแบบผลงานตุ๊กตารูปแบบใหม่ โดยเขียนเป็นภาพร่าง
2 มิติ คัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงวิธีการในการประดิษฐ์
3.ดำเนินการประดิษฐ์
เตรียมวัสดุที่เหมาะสมกับการประดิษฐ์ตุ๊กตาที่ออกแบบไว้
แล้วลงมือประดิษฐ์ผลงานตามที่ออกแบบไว้
4.ประเมินผลและปรับปรุงผลงา
ตรวจสอบความเรียบร้อยของผลงานตุ๊กตาด้านความสวยงาม ความประณีต ความคงทน และการใช้งาน ถ้าพบข้อบกพร่องให้ปรับปรุงผลงาน
วัสดุและอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา
1.เศษผ้า
2.ใยสังเคราะห์
3.กรรไกร
4.เข็มและด้าย
5.กระดาษ
6.ดินสอ
7.อุปกรณ์ตกแต่ง เช่น โบว์ ลูกตาปลอม
ขั้นตอนในการประดิษฐ์รถตุ๊กตา
1.ออกแบบรถตุ๊กตา
2.ตัดแบบบนกระดาษ
3.นำแบบไปทาบบนเศษผ้าที่เตรียมไว้ แล้วตัดเพื่อได้แบบตามที่ต้องการ
4.เย็บส่วนประกอบของตุ๊กตา
5.ใส่ใยสังเคราะห์ลงในตัวตุ๊กตา
6.เย็บให้เรียบร้อย
7.ตกแต่ด้วยตา และโบว์

การดูแลรักษาตุ๊กตา

1.ไม่เล่นตุ๊กตาอย่างรุนแรง
2.รู้จักใช้และถนอมตุ๊กตา ไม่ทิ้งขว้าง
3.เมื่อเล่นตุ๊กตาแล้วควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย
4.เมื่อตุ๊กตาชำรุดควรซ่อมแซมเพื่อสามารถเล่นได้ต่อไป
ประโยชน์ของตุ๊กตาในฝัน
1.ประหยัดค่าใช้จ่าย
2.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3.เกิดความคิดสร้างสรรค์ตุ๊กตาในรูปแบบใหม่
4.ภาคภูมิใจในผลงานประดิษฐ์ตุ๊กตาด้วยตนเอง
เกร็ดความรู้
การประดิษฐ์ตุ๊กตาสามารถนำเป็นของเล่น ของตกแต่ง ของชำร่วย และเมื่อสามารถผลิตตุ๊กได้สวยงามแล้วยังสามารถจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s