ผู้จัดทำ

ชื่อ – ชื่อสกุล

นางสาวสุริชา  บุนนาค

วันเดือนปีเกิด

วันที่ 2  กรกฎาคม  2520

ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ 115  ถนนเพชรเกษม 48 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร  10160

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการวันที่  1  พฤศจิกายน 2542  ตำแหน่งอาจารย์  1  ระดับ 3  โรงเรียนวัดเทพากร  สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน  2545   ตำแหน่ง  อาจารย์  1   ระดับ 4
โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดจัน ทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s