งานประดิษฐ์

งานประดิษฐ์เศษวัสดุพาเพลินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อประกอบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะได้ด้วยตนเองทำให้การเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรงเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s